I de 131 årene Kongsgata 34 har eksistert har det vært veldig mange forskjellige mennesker og bedrifter innom huset, til og med noen fiktive! Det finnes ingen komplett oversikt, men vi har samlet sammen alt vi vet om tidligere leietakere ut ifra gamle artikler, annonser og arkiv.

1892-1912 N. E. Tjensvold

Annonse fra 8.oktober 1898

Snekkermester Nikolai Tjensvold bygget Kongsgata 34 som sin bolig og i toppen av hagen bygget han et eget hus, verkstedbygningen. I dette bygget drev han sitt eget møbelverksted, som i sin tid var svært anerkjent. På sin storhetstid var dette byens største snekkerforretning og på det meste arbeidet det 15 menn på dette verkstedet. Nikolai hadde også utsalg i første etasje av Kongsgata 34.

1899-1928 Juell's Conditori

Annonse fra 17.november 1921

I 1899 flyttet Juell's Conditori inn i første etasje av Kongsgata 34. Vi finner annonser fra konditoriet frem til 1928, da det står at forretningen har opphørt. Det er derfor litt forvirrende med en annonse fra 1902 som sier at et nytt konditori ved navn "O. Arnesens Conditori og Café" åpnet i Kongsgata 34 den 17.juli 1902. Vi vet ikke om konditoriet byttet navn en periode, før det byttet tilbake, men det virker altså som om det het Juell i 1899 og i hvert fall etter 1921, men hva som skjedde i mellom der vet vi ikke. Foruten at konditoriet byttet eier, ifølge en annonse i Stavanger Aftenblad, i 1906.

1900 Bjørn Thorsen's auktionslokale

Annonse fra 24.mars 1900

Den 1.april 1900 startet Bjørn Thorsen et auksjonshus i Kongsgata 34. Auksjonshuset var svært aktivt og hadde flere auksjoner i måneden. Det virker som om Herr Thorsen tok inn alt hva han kom over og auksjonerte bort alt fra blomster til korsetter via toaletter. Den siste annonserte auksjonen vi har kommet over var den 30.oktober 1900. Vi vet ikke om han flyttet ut av huset etter dette, eller hva som skjedde med hans lille bedrift.

1901-1902 Johanne Tjensvold's syforretning

Annonse fra 23.oktober 1901

Johanne Tjensvold, datter av Nikolai Tjensvold, drev en syforretning fra Kongsgata 34 en periode. Vi vet ikke hvor lenge hun var der, men i 1926 vet vi at hun hadde både giftet seg (og dermed byttet navn til Johanne Bertelsen) og flyttet forretningen til Sandsgaten 15.

1912-1937 N. E. Tjensvolds Efterfølgere

Annonse fra 26.juli 1913

I 1912 la snekkermester Nikolai Tjensvold hammeren på hyllen og to av sønnene hans, Karl og Gudbrand, tok over bedriften. De beholdt verkstedet og utsalget som sin far hadde drevet det, men endret navn på bedriften til "N. E. Tjensvolds Efterfølgere". Vi vet ikke hvor lenge de holdt på, men den siste annonsen for verkstedet stod på trykk i april 1937.

1916 Doktor W. Bøe.

Annonse fra 28.oktober 1916

Doktor W. Bøe. er den eneste privatpersonen, som ikke var en del av familien, som vi vet har bodd i huset før 1975. Han satte inn to annonser i Aftenbladet i oktober 1916 hvor han oppgir Kongsgata 34 som privatbolig. Mer enn det vet vi ikke.

1918 Konsul Rasmussen

Annonse fra 17.august 1909

Alt vi vet om konsul Rasmussen er at han satte inn denne annonsen i 1909.

1919-1920 E. Michaelsens Flygel- & Pianolager

Annonse fra 26.februar 1920

26.juni 1919 satte Tjensvold inn en annonse for ledig forretningslokale i Kongsgata 34 og en liten måned senere dukker det opp en annonse for Michaelsens sin pianobutikk. Det er mye som tyder på at Michaelsen ikke ble der særlig lenge. Det kan virke som om Stavangers befolkning ble litt mettet på piano og flygler etter ett år. Annonsene hans tok en brå vending sommeren 1920. Da hadde han plutselig begynt å selge båter, garasjer og vaskerianlegg. Den siste annonsen hans var den 4.august 1920, litt over ett år siden den første. Vi vet ikke når han flyttet ut.

1925-1936 Advokat Smedal, Kluge og Vik

Annonse fra 13.april 1929

Advokat Smedal dukker opp i 1925 med adresse Kongsgata 34 og fire år etterpå dukker annonsen til høyre opp. Det virker altså som om tre advokater hadde kontorene sine i Kongsgata på 20-tallet. Kluge inngikk partnerskap med Hugo Parr i 1929 og bedriften deres er den vi i dag kjenner som Kluge, et av landets ledende og mest fremgangsrike advokatfirmaer. Vi vet ikke når Smedal og Vik skilte lag, men Jakob E Vik drev firmaet videre i huset til han døde i 1936. Da overtok hans sønn, som også het Jakob Vik, firmaet. Han tok med seg familien sin og brukte Kongsgata 34 som både bolig og kontor til han døde i 1946. Familien Vik bodde i huset mellom 1938 og 1955 og drev med litt forskjellige ting mens de var her. Det kan du lese mer om senere.

1928-1931 Steen & Moe - Kemisk Renseri & Farveri

Annonse fra 11.oktober 1928

Steen & Moe flyttet inn i Kongsgata i oktober 1928 og det er egentlig alt vi vet om de. Men vi vet at det fortsatt var et kjemisk renseri i huset i oktober 1931, men da under et annet navn; "M. A. Iversen, chem. renseri og farveri". Ut ifra annonsen så hadde M. A. Iversen flere lokasjoner i byen og da er det nok ikke helt utenkelig at han muligens kjøpte opp Steen & Moe en gang mellom 1928 og 1931. Vi tror derfor at det har vært et renseri i huset i hele denne tidsperioden. Vi har også funnet en annonse fra januar 1927 som vi ikke helt forstår. Steen er nevnt i annonsen og det gjelder en konkursauksjon på fordring av den polske stat over levert sild. Det er vanskelig å finne en kobling til renseriet her, men det er såpass sært at vi ikke kan la være å nevne det.

1933-1969 Blindes Utsalg / Møbelhuset

Annonse fra 18.desember 1948

En gang på 30-tallet flyttet Blindes Utsalg inn i første etasje i Kongsgata 34. Dette var en butikk som solgte og reparerte møbler, og alle snekkerne var blinde. Den 1.februar 1960 byttet de navn til Møbelhuset og flyttet ut 31.desember 1969.

17.mai-feiring utenfor Kongsgata 34. Vi antar at det er Blindes Utsalg vi ser i første etasje.

1934-1935 Hjemmeindustri AS

Annonse fra 1.desember 1934

Hjemmeindustri var trolig bare innom en veldig kort tur i Kongsgata. De solgte strikkemaskiner (!!) og vi har bare to spor etter dem; fra desember 1934 og mars 1935. Vi vet ikke hvor i huset de holdt til eller hvor lenge de var der.

1937-1941 Pianostemmer Brynjulf Bjørnsen

Annonse fra 22.november 1941

En pianostemmer hadde tydeligvis kontor sammen med Blindes Utsalg i noen år på slutten av 1930-tallet.

1938-1955 Familien Vik

Kari Vik kan fortelle oss at hun og hennes foreldre bodde i andre etasje av Kongsgata 34 mellom 1938 og 1955. Jakob E Vik var hennes bestefar og drev, som tidligere nevnt, advokatfirma i huset sammen med Kluge og Smedal. Da han døde i 1936 overtok hans sønn, som også het Jakob Vik, advokatfirmaet hans. To år senere flyttet han og sin kone til Kongsgata, hvor Jakob drev firmaet videre til han døde i 1946. Han brukte andre etasje som både bolig og kontor. Før Jakob døde opprettet han selskapet Stavanger Bosscentral som hans kone, Astri Vik, drev helt til kommunen overtok all renovasjon i byen. Denne familien har altså ikke bare bodd i huset, men også drevet to av selskapene som har vært her!

1940-1947 Avbetalingen AS

Annonse fra 8.november 1940

Vi vet ikke hvor i huset Avbetalingen AS holdt til, hvem som drev det eller når de flyttet inn. Men det første sporet av dem er fra en annonse i Stavanger Aftenblad datert 30.mai 1940 og vi vet at de gikk konkurs og flyttet ut 31.mars 1947. Den første annonsen anmodet alle kundenes deres til å betale sin gjeld, så det er nærliggende å tro at de har vært der en stund før dette. Avbetalingen AS var en butikk som solgte absolutt alt mulig, men trolig ikke matvarer. I annonsene deres reklamerer de med paraplyer, gardiner, aluminiumsvarer, bærenett, vekkerur, speil, skjeer, gafler, stekegryter, vaffeljern, nikkelvarer, lommebøker, portemoneer, divantepper, glassvarer, keramikk og julegaver. Steike for en butikk det må ha vært på 40-tallet!

1936-1946 Overrettssakfører Vik

Annonse fra 17.november 1945

Jakob Vik er som tidligere nevnt sønnen til Jakob E Vik, som drev advokatfirma sammen med Kluge og Smedal i Kongsgata 34 mellom 1925 og 1929. Han overtok dette firmaet i 1936 og fortsatte å ha kontoret sitt i huset til han døde i 1946.

1942-1955 W. Østbøs Møbelverksted

Annonse fra 15.desember 1950

En herre ved navn W. Østbø drev et møbelverksted i Kongsgata etter krigen. Han var der i i hvert fall fem år, men vi vet ikke når han verken startet eller sluttet. Kari Vik, som bodde i andre etasje av huset mellom 1942 og 1955, har fortalt oss at Østbø var der så lenge hun bodde der, men mer vet vi ikke.

1955-1976 Familien Helland

Johanne Tjensvold og Pøllen utenfor tredje etasje av Kongsgata 34.

I 1955 flyttet Johanne Margrethe «Lillemor» og Paul John Helland inn i andre etasje av Kongsgata 34. Lillemor var barnebarnet til Nikolai Tjensvold og nå kom hun tilbake til familiehuset med sin nye familie. De hadde med seg sin sønn, den gang 8 år gamle Pøllen, og trolig også Lillemor sin mor, Johanne (Nikolai sin datter). Familien Helland bodde her til 1976, året etter at Pøllen giftet seg med sin Marit Karin Steine.

194?-1956 A/S Stavanger Bosscentral

Annonse fra 7.april 1956

Stavanger Bosscentral ble opprettet av advokat Jakob Vik en gang før 1946. Han og hans familie bodde i andre etasje av Kongsgata 34, hvor han også drev sitt advokatfirma. Bosscentralen ble drevet av hans kone, Astri Vik, helt til kommunen overtok all renovasjon i byen.

1970-1989 Luemagasinet

Annonse

Den 16.februar 1970 åpnet Luemagasinet i første etasje i Kongsgata 34. Butikken ble drevet av ekteparet Børre og Louise Håland og gjorde det godt i mange år. De hadde faktisk så mange hatter og luer at de måtte bruke det ene soverommet i andre etasje av huset som lagerrom! De hadde også et lite verksted der oppe hvor de sydde hatter og luer. Den siste annonsen deres var på trykk 10.mai 1989 og vi tror de flyttet ut i løpet av året.

1976-> Diverse oljeselskaper og privatpersoner

I 1976 overtok Pøllen Helland, Nikolai sitt oldebarn, hele eiendommen. Han flyttet ut av huset og leide ut både andre og tredje etasje til oljeselskapet Mobil. De ble der i mange år og begge boligetasjene har blitt leiet ut til diverse oljeselskap og privatpersoner siden den gang.

1979-1981 Lysthuset - Stavanger Antikvariat og Brukthandel

Annonse fra 31.mars 1979

Odd Noreger startet et antikvariat ved navn "Lysthuset" i kjelleren til verkstedhuset i mars 1979. Vi vet ikke helt når dette opphørte, men det siste sporet vi har etter brukthandelen er fra september 1981. Dette er en av få leietakere vi har bilde av mens de var tilstede i huset!

Skiltet til antikvariatet er fortsatt intakt

1981 Den Apostolisk Tro

Artikkel fra 1.september 1981

Den Apostolisk Tro hadde et trykkeri i verkstedhuset i mange år. Vi vet ikke helt når de flyttet inn eller ut, men de var der i 1981 i hvert fall. Denne menigheten står bak det enorme "Jesus Verdens Lys" skiltet som fort kommer med på de fleste bildene av Kongsgata 34, ettersom det henger rett bak huset. Menigheten brukte verkstedhuset i Kongsgata 34 som trykkeri og det er fortsatt spor etter dem der i dag! Gulvet i andre etasje måtte forsterkes for å tåle vekten til trykkemaskinen, så det ble satt opp jernpåler i første etasje. Disse står der den dag i dag.

1983 Et syverksted?

Artikkel fra 8.januar 1983

Vi har funnet denne annonsen fra 8.januar 1983 og vet ikke stort mer enn det som står her.

1988-2017 Randy Naylor (og Pia Myrvold)

Annonse fra 18.desember 1993

På slutten av 1980-tallet, vi vet ikke helt nøyaktig når, flyttet kunstnerparet Randy Naylor og Pia Myrvold inn i det gamle snekkerverkstedet. De hadde galleri og atelier der i flere år, før Pia Myrvold flyttet til Paris. Randy Naylor ble igjen og brukte verkstedbygningen som kontor og atelier helt til 2017.

199? Conoco

En gang på 1990-tallet ble første etasje av Kongsgata 34 brukt som lager for oljeselskapet Conoco. Vi vet ikke helt når dette var, men det var i tiden mellom Luemagasinet og Brudesalongen.

199? Inger Sunde

En sommer på 1990-tallet brukte dikteren Inger Sunde første etasje av Kongsgata 34 som skrivestue!

1996-2017 Brudesalongen i Stavanger

Annonse fra 26.september 1998

Den 30.november 1996 åpnet Grand Galla i første etasje av Kongsgata 34, men byttet senere navn til Brudesalongen i Stavanger. I 2002 tok salongen initiativ til å pusse opp lysthuset i hagen til Kongsgata 34. De renoverte huset og brukte det til møter med gifteklare kunder og arrangerte romantiske middager for to inni selve lysthuset! Brudesalongen valgte å flytte ut etter 21 års leieforhold i mars 2017.

1999 Energiverkstedet

Annonse fra 26.august 1999

Aseema drev i 1999 et energiverksted i andre etasje av Kongsgata. Vi vet ikke så mye om hva dette gjaldt eller hvor populært det var, men den samme damen som drev dette pusset også opp etasjen hun bodde i. Det resulterte i veldig mange forskjellige sterke farger på veggene.

2014-2015 Norgel

I april 2014 flyttet Norgel inn i andre etasje av Kongsgata 34. De solgte diverse spekemat, fenalår og pinnekjøtt til hovedsakelig Spania og USA.

2016-> Matthew Coutts Woodwork

I mars 2016 flyttet endelig en møbelsnekker tilbake til Kongsgata! Matthew Coutts Woodwork leier verkstedet til Nikolai Tjensvold og driver møbelverkstedet i bygget på baksiden av hovedhuset. Vi er utrolig stolte og glade over å ha en møbelsnekker tilbake i huset. Nikolai må være stolt!

2017-2019 Siddis

I juli 2017 tok isbaren Siddis over lokalene i første etasje. De gjorde omfattende arbeid innvendig og åpnet først i januar 2018. Familien Tjensvold har en lang tradisjon for å være is-elskere, så det er helt i Nikolai sin ånd at det ble produsert og solgt iskrem i Kongsgata 34. Dessverre flyttet innehaveren til USA for en oljejobb som man ikke kunne takke nei til, og Siddis måtte stenge.

2018-> Humlevenner

Under sommeren 2018 satte vi opp en ny "bygning" i hagen, nemlig et humlehotell. Det bor nå en hel gjeng med humler i et lite hus ved det store treet i hagen, og vi håper vi kan bidra til flere humler i bybildet!

Fiktiv leietaker: Familien Kanne

Stavanger-forfatteren Einar O. Risa har skrevet en fire-binds historie om familien Kanne. Risa har lagt familiesagaen til Kongsgata 34, hvor mye av handlingen spilles ut. Romanene har fått navnene "M. Kanne & Søn" og i 2010 var en av bøkene en del av "Hele Rogaland leser"-prosjektet.

Artikkel fra 6.oktober 2009.