Når vi nå skal se på familien som har bodd i huset er det naturlig å starte med mannen som bygget hele vidunderverket og som skapte bolig til seg selv og fire generasjoner etter ham.

Nikolai Tjensvold (1841-1930)

Nikolai Evensen Tjensvold ble født 15.januar 1841 i Time. Han var en særdeles anerkjent snekkermester, møbelsnekker og billedskjærer og "alle" i Stavanger visste hvem herr Tjensvold var. Han begynte som snekkermester i Brødregaten, hvor han bygget et eget hus som senere ble godtemplarbygningen. Senere bygget han en stor to-etasjes trebygning i Bergelandsgaten, hvor han også startet sitt møbelverksted i 1867. Dette ble flyttet til Kongsgata 34 da han bygget disse husene i 1892. Han var en velkjent håndverker og bygget alt fra hele hus, til små møbler, via gallionsfigurer til seilskip! Nikolai mottok faktisk Kongens Fortjenstmedalje i gull den 1.juli 1923 for sin upåklagelige faglige kunnskap og sitt fremragende bidrag til Stavanger. Nikolai giftet seg med Marie Gulbrandsen i 1868 og døde i Stavanger den 6.desember 1930.

Marie Tjensvold (1844-1920)

Vi vet dessverre veldig lite om Marie, annet enn tørre fakta. Hun ble født i 1844 og het Gulbrandsen før hun giftet seg med Nikolai i 1868. Hun døde i Stavanger den 10.mars 1920, ti år før sin mann.

Ni barn, åtte barnebarn

Nikolai og Marie fikk ikke mindre enn ni barn; fire sønner og fem døtre: Eivind, Karl, Johanne, Nicolai, Gudbrand, Marie, Nora, Gunhild og Inga. Av disse ni barna var det bare fire som fikk sine egne barn. Nicolai, Nora, Gunhild, Inga og Marie døde barnløse, mens Karl og Gudbrand fikk barn, men ikke barnebarn. De holdt produksjonen godt i gang og fikk ett nytt barn hvert andre år mellom 1871 og 1888.

En ukjent katt og ekteparet Marie og Nikolai Tjensvold i hagen i Kongsgata 34.

Eivind Georg Tjensvold (1871-1959) sønn av Nikolai

Annonse fra 16.februar 1907

Nikolai og Marie sitt første barn da Nikolai var 30 år. Han ble døpt Eivind Georg, men ble bare kalt for Eivind. Han utdannet seg til snekkermester, som sin far, og drev sin egen møbelforretning. Eivind var lærling hos sin far, og åpnet sin egen snekkerforretning i Bredbakken 10. Vi vet ikke når han startet der, men han var der i 1897. Og i 1898 kjøpte han et hus i Kongsgata (!), nemlig nummer 64 for 9000 kroner, hvor han flyttet bedriften sin i mai 1905. På 1920-tallet gjorde Eivind en endring i bedriften sin og gikk fra å lage møbler til å lage likkister. Han drev denne butikken, litt lengre borti gata fra sin far, til han pensjonerte seg. Vi vet ikke hvorvidt han solgte likkistefabrikken sin videre, men Hviding, som fortsatt drives som et begravelsesbyrå den dag i dag, fortsatte driften på samme adresse i lang tid etter Eivind sin død.

Eivind var på valglisten ved kommunevalget i 1916, men mer vet vi ikke om hans politiske engasjement. Han lagde for øvrig de 730 sitteplassene til åpningen av Filmteateret i Arnageren i 1927. Han giftet seg med Ragnhild Knudsen og de fikk tre barn; Knud, Molli og Anna Marie. Eivind døde 15.april 1959, åtte år etter sin kone.

↪ Knud Tjensvold (1907-????) sønn av Eivind, barnebarn av Nikolai
Knud ble født i 1907 og giftet seg med Maizie Ross. De flyttet til USA og fikk barn der, men mer vet vi faktisk ikke.
↪ Anna Marie "Maina" Tjensvold (1910-????) datter av Eivind, barnebarn av Nikolai
Anna Marie ble kalt Maina innad i familien. Hun ble født i 1910 og giftet seg med Alfred Værum. De fikk ingen barn.
↪ Molli Tjensvold (????-????) datter av Eivind, barnebarn av Nikolai
Molli giftet seg med Anders Skovbøll og flyttet til Danmark, hvor de fikk tre barn; Astrid, Bibi og ???. Disse bor den dag i dag, så vidt vi vet, fortsatt i Danmark.

Karl Tjensvold (1873-1939) sønn av Nikolai

Annonse fra 17.januar 1900

Karl var Nikolai sitt andre barn og han drev sitt eget møbelverksted i Bredbakken 10. Vi vet ikke når han startet, men han var der i 1900 og gikk i hvert fall konkurs 7.februar 1903. Hva han gjorde etter dette vet vi ikke, men han tok over møbelverkstedet til sin far, sammen med broren Gudbrand, i 1912. Han hadde også sin utdannelse fra Tyskland og Danmark, akkurat som sin bror, Gudbrand. På et tidspunkt har han visst også dratt til Sør-Afrika, men vi vet ikke hva han gjorde der. Karl giftet seg med Amalie Mathilde Pedersen og de fikk to døtre; Marit og Anna Marie, som begge døde barnløse. Karl døde 17.oktober 1939.

↪ Anna Marie Tjensvold (1912-2004) datter av Karl, barnebarn av Nikolai
Annemor gjør linjearbeid som telegrafelev i Suldal, 1937.
Anna Marie ble kalt "Annemor" innad i familien. Hun gikk på Uldals Handelsskole i 1932 og jobbet i Televerket store deler av sitt liv. Hun giftet seg aldri og fikk ingen barn. Annemor døde 22.februar 2004, 92 år gammel.
↪ Marit Tjensvold (1901-1982) datter av Karl, barnebarn av Nikolai
Marit giftet seg aldri og fikk ingen barn. Hun døde 8.august 1982, 81 år gammel.

Johanne Tjensvold (1875-1961) datter av Nikolai

Annonse fra 26.mars 1936

Johanne ble Nikolai sin første datter og hun drev sin egen syforretning fra Kongsgata 34 i hvert fall i 1901 og 1902. Plutselig flyttet hun til Sandsgaten 15 i 1926, før hun slo seg til ro i Kannikgaten 5 i 1929. I forretning reklamerte hun for spesialsydde kjoler, drakter og barselkåper. Hun giftet seg med Torgeir Bertelsen og de flyttet sammen med sine to barn tilbake til andre etasje av Kongsgata 34 i 1955.

Johanne og hennes barnebarn Paul John "Pøllen" Helland, utenfor tredje etasje i Kongsgata.

Johanne var faktisk den eneste av Nikolai sine fem døtre som fikk egne barn; Kirsten og Johanne Margrethe. Disse to jentene har igjen fått flere barn, som nå er den eneste gjenlevende slekten til Nikolai i Norge. Johanne døde 6.februar 1961.

↪ Kirsten Bertelsen (????-????) datter av Johanne, barnebarn av Nikolai
Kirsten fikk fire sønner og en datter; Johan, Affi, Per Christian, Tor og Unn. Disse flyttet til Holmestrand og bosatte seg der, hvor de fortsatt befinner seg den dag i dag. Alle barna til Kirsten har fått egne barn, som da er den fjerde generasjonen fra Nikolai Tjensvold.
↪ Johanne Margrethe Bertelsen (????-2003) datter av Johanne, barnebarn av Nikolai
Bryllupsbilde av Lillemor og Paul John Helland.
Johanne Margrethe ble kalt "Lillemor" innad i familien. Hun giftet seg med Paul John Helland og de fikk en sønn som også ble døpt Paul John Helland. Lillemor døde i 2003.
↪ ↪ Paul John Helland (1947->) sønn av Johanne Margrethe, oldebarn av Nikolai
Paul John, populært kalt "Pøllen", er Johanne Margrethe og Paul John sitt eneste barn. Han tjenestegjorde i Garden og har jobbet med finans hele sitt liv. Han var svært aktiv i både håndball og fotball og ble faktisk kretsmester i fotball en gang! Og selvsagt var han toppscorer. Pøllen giftet seg med Marit Karin Steine i 1975 og de to fikk sønnene Bjarne (1981) og Ola (1984). Det er disse to sønnene som eier Kongsgata 34 i dag og de er altså Nikolai Tjensvold sine tippoldebarn. Nikolai fikk Johanne, som fikk Johanne Margrethe, som fikk Paul John, som fikk Ola og Bjarne.
Pøllen og hans far, Paul John Helland.

Nicolai Tjensvold (1877-1918) sønn av Nikolai

Notis fra 22.august 1916

Nicolai er det barnet av Nikolai som vi vet minst om fra familien. Derfor er vi ekstra heldige at det er skrevet to gode artikler om mannen, dessverre under uheldige omstendigheter. Nicolai gikk, som sine brødre, som læring hos sin far og ble snekkermester. Det varte nok ikke lenge, for Nicolai hadde en stor eventyrlyst og ble sjømann isteden. Han skal ha dratt rundt i hele verden etter en spe start i Liverpool og endte opp i Australia. Han skal visstnok ha jobbet for et større snekkerverksted der i noen år, og vervet seg for den australske hæren da første verdenskrig brøt ut.

Han tjente hæren som menig 1875 og som forventet slet australienerne litt med etternavnet hans. Noen steder er han derfor navngitt Nicolai Tjinsvold. Han var en del av "16th Australian Infantry Battalion" som hadde sitt utgangspunkt i Port Adelaide i Australia. Nicolai døde i strid under et stort slag ved Flandern den 1.april 1918 i Frankrike. Ifølge kapteinen hans utførte han "en tapper dåd og måtte bøte med livet for sin tapperhet." Han ligger begravet på Gommecourt British Cemetery No 2, Gommecourt, Arras, Nord Pas de Calais i Frankrike og har også fått sitt navn på et minnesmerke i The Australian War Memorial utenfor Canberra i Australia. Hans foreldre fikk tilsendt en slags fortjenstmedalje fra dronningen av Storbritannia for sin heltedåd, en medalje og diplom som vi fortsatt har i familien. Vi vet ingenting om hans liv i Australia og for alt vi vet hadde han både kone og barn der, men vi vet altså ingenting.

Gudbrand Tjensvold (1880-1948) sønn av Nikolai

Annonse fra 1.februar 1906

Gudbrand dro til Tyskland og Danmark for å ta en utdannelse som møbeltegner. Han endte opp som møbelsnekker, som sin far, og tok over hans sitt verksted sammen med broren sin, Karl Tjensvold, den 1.juni 1912. Vi vet ikke hvor lenge de drev familiebedriften videre, men i 1938 og 1939 vet vi at Gudbrand drev et møbelverksted og en forretning sammen med O. Hapnæs i Bergjelandsgaten 44. Han giftet seg med Gurine Noraas, noen ganger kalt bare "Guri" og de fikk en datter, Marie, som døde barnløs. Gudbrand døde hastig 10.juli 1948, 68 år gammel.

↪ Marie Tjensvold (????-????) datter av Gudbrand, barnebarn av Nikolai
Notis fra 16.desember 1930.
Vi vet veldig lite om Marie, men vi tror hun muligens gikk på Stavanger kommunale husmorskole i 1931. Innad i familien ble hun kalt "Lille Marie" og hun verken giftet seg eller fikk barn.

"Tantene"

De fire yngste barna til Nikolai og Marie var alle jenter og ingen av dem verken giftet seg eller fikk barn. De ble kalt "tantene" og de styrte det meste innad i familien. Alle fire bodde omtrent hele sine liv i Kongsgata 34.

Marie Tjensvold (1882-1951) datter av Nikolai

Dødsannonse fra 2.april 1951

Marie jobbet en liten periode i Oslo med stenografi for Stortinget. Hun giftet seg aldri og fikk ingen barn. Marie døde 31.mars 1951.

Nora Tjensvold (1884-1975) datter av Nikolai

Notis fra 25.juli 1975

Nora giftet seg aldri og fikk ingen barn. Hun døde i juli 1975.

Gunhild Tjensvold (1886-1978) datter av Nikolai

Notis fra 22.mars 1948

Gunhild jobbet som lærer hele sitt liv og hadde faktisk "Pøllen", sønnen til Lillemor, som elev! Hun startet i folkeskolen i 1908, bare 22 år gammel, og pensjonerte seg i 1948, 40 år senere. Hun giftet seg aldri og fikk ingen barn. Gunhild døde 4.september 1978, 92 år gammel.

Inga Tjensvold (1888-1977) datter av Nikolai

Dødsannonse fra 17.mars 1977

Inga ble Nikolai og Marie sitt niende, og siste, barn. Nikolai var 47 år og Marie 44 da de fikk henne. Hun giftet seg aldri og fikk ingen barn. Hun døde 16.mars 1977, 89 år gammel.

Inga i hagen i Kongsgata 34 i 1976, ett år før hun døde.

Familiegravsted

Nikolai og flere andre familiemedlemmer ligger begravet på Lagård gravlund i Stavanger. Familiegravstedet blir ikke lenger vedlikeholdt, da de nærmeste generasjonene ligger andre steder. Gravlunden har allikevel besluttet å beholde gravstedet på grunn av Tjensvold sin betydning for byen og ettersom det faktisk er en ganske vakker og spesiell gravstein.

Familiegravstedet på Lagård gravlund, her med blomsterbuketten familien Helland fikk da de vant Verneprisen i 2017 for deres arbeid med huset som Nikolai bygde.