Kongsgata 34 ble bygget i 1892 av snekkermester Nikolai Tjensvold. Huset eies den dag i dag av hans tippoldebarn. Eiendommen er en av de mest interessante i Stavanger by, rent kulturhistorisk sett. Huset er vernet og har en intakt terrassehage, noe som er unikt i Stavanger.

Kongsgata 34 slik huset ser ut i dag.

Eiendommen består av tre bygg; hovedhuset (Kongsgata 34), et lite lysthus og et verksted på baksiden av hovedhuset. Alle tre bygningene er i sin originale stand og har blitt bemerkelsesverdig godt bevart gjennom sin 131 år lange historie. Dette er ene og alene takket være Paul John og Marit Steine Helland som har gjort en iherdig innsats for å vedlikeholde og bevare det originale ved eiendommen.

Hovedhuset og verkstedet representerer det man kan kalle en "mestergård", altså en bygård der en håndverksmester på tradisjonell måte drev hele sin virksomhet, både bolig, verksted og butikk. Kongsgata 34 er i dag en av de antikvarisk mest interessante husene i Stavanger by og vant Verneprisen i 2017.

Huset har altså overlevd to verdenskriger og har blitt bebodd av mye og mangt siden 1892. Det har blant annet vært konditori, auksjonshus, møbelbutikk, atelier, trykkeri, advokatkontor og antikvariat her. Disse veggene kan fortelle mye og vi har prøvd å samle sammen det aller meste på disse sidene.

All research for denne siden er gjort av Ola Helland.
Ta kontakt på kongsgata@gmail.com dersom du har noen bilder eller historier om huset eller familien.

Disse sidene ble sist oppdatert 29.januar 2020.